Nuomos sąlygos
 • Minimalus vairuotojo amžius yra 21 metai. Minimalus vairuotojų vairavimo stažas turi būti 2 metai.
 • Pasiimdamas automobilį Nuomininkas įsipareigoja pateikti galiojančius dokumentus: vairuotojopažymėjimą bei pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • Juridiniai asmenys papildomai privalo pateikti įmonės registracijos pažymėjimą, įgaliojimą, patvirtinantį turimą teisę atstovauti įmonei ir įmonės vardu nuomotis automobilį.
 • Automobiliu gali naudotis tik sutartyje nurodyti asmenys ir tik automobilio naudojimosi terminu.
 • Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku. Priešingu atveju, sumokama už trūkstamą kurą bei imamas kuro papildymo mokestis (15,00 EUR).
 • Prieš pradėdamas naudotis automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja automobilį apžiūrėti, ir nustatęs, kad yra akivaizdžių išoriškai matomų automobilio pažeidimų, Nuomininkas įsipareigoja juos nurodyti specialioje sutarties formoje. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Nuomininko automobilio naudojimo terminu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.
 • Nuomininkas automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.
 • Jeigu Nuomininkas vėluoja automobilį grąžinti ilgiau nei 1 val. – apmokestinama papildoma para.
 • Jeigu automobilis pasiimamas vėliau ar grąžinamas anksčiau, už nepanaudotą laiką pinigai nėra grąžinami.
 • Jeigu automobilis paimamas ar grąžinamas ne įprastomis Nuomotojo darbo valandomis, Nuomotojas pasirūpins, kad tai būtų galima padaryti. Tam būtinas išankstinis paslaugos užsakymas ir už tai bus imamas papildomas mokestis (15,00 EUR).
 • Nuomininkas planuojantis keliauti už šalies, kurioje išsinuomojamas automobilis, ribų (kirsti sienas ar keliauti tarp skirtingų salų šalies viduje), privalo prieš pasiimant automobilį apie tai informuoti Nuomotoją. Kai kuriose šalyse gali būti taikomi apribojimai ir imami papildomi mokesčiai.
 • Jeigu Nuomininkas atskrenda lėktuvu, jis privalo informuoti Nuomotoją apie atvykstančio lėktuvo skrydžio numerį ne mažiau kaip prieš 3 dienas iki nuomos pradžios. Nepranešus apie skrydį ir skrydžiui vėluojant, Nuomotojas nebus atsakingas už automobilio nesuteikimą.
 • Apskaičiuotas nuomos mokestis sumokamas nuomos laikotarpio pradžioje, pasiimant automobilį. Už automobilio nuomą galima atsiskaityti banko pavedimu arba grynaisiais pinigais.
 • Nuo 150,00 EUR iki 600,00 EUR užstatas yra Nuomininko atsakomybei lygi suma vagystės, autoavarijos ar trečiujų asmenų veiklos atvejais. Ši suma užšaldoma (rezervuojama) automobilio paėmimo metu. Užstatas mokamas banko pavedimu arba grynaisiais pinigais.
 • Užstatas bus grąžintas pasibaigus automobilio naudojimo terminui, jei nuomos sąlygos nebus pažeistos. Užstato suma gali likti užšaldyta Nuomininko saskaitoje ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo užšaldymo datos. Tai priklauso nuo automobilio būklės, Nuomininko banko, kuris yra išdavęs mokėjimo kortelę bei kitų svarbių aplinkybių.
 • Nuomininkas įsipareigoja laikytis automobilio gamintojo nustatytų automobilio eksploatavimo reikalavimų, instrukcijų bei rekomendacijų, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų.
 • Visiems automobiliams taikoma nerūkymo politika. Už jos nesilaikymą taikoma bauda (30,00 EUR).
 • Už automobilio dokumentų ar raktų pametimą taikoma bauda (150,00 EUR).
 • Jeigu naudojant automobilį jis išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininko atžvilgiu bus taikomas automobilio valymo mokestis (30,00 EUR).
 • Jeigu Nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų sąlygų arba kai numatoma, kad Nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, Nuomotojas turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko.atyto laiko.